Zdolność kredytowa

Określana jest jako zdolność pożyczającego do spłaty zaciągniętego zobowiązania w określonym czasie (wraz z ustalonymi odsetkami).

Ustalając zdolność kredytową banki biorą pod uwagę wiele czynników: wysokość osiąganych dochodów, wysokość spłacanych rat kredytów i pożyczek, wiek, liczbę członków rodziny, status majątkowy oraz stan posiadania, dotychczasową historię kredytową (terminowość spłat kredytów).

autor: