Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest możliwa, ponieważ została zagwarantowana w ustawie o kredycie konsumenckim. W takim wypadku pożyczający spłaca sam kapitał (bez odsetek i innych kosztów rozłożonych w czasie) ale kredytowaca ma prawo (choć nie musi) naliczyć prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty.

wcześniejsza spłata kredytu

Jaki kredyt można spłacić przed czasem

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim (z dnia 12 maja 2011 r. Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.) wcześniej (w dowolnym momencie) można spłacić kredyt, który spełnia poniższe kryteria:
  • nie przekracza kwoty 255 550 zł,
  • został udzielony konsumentowi,
  • cel kredytu nie jest związany z działalnością gospodarczą.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a koszty

W przypadku wcześniejszej spłaty, konsument nie ponosi kosztów za okres pozostały do terminu w którym miała zostać wpłacona ostatnia rata zobowiązania. Załóżmy, że klient zaciągnął kredyt na 3 lata i planuje spłacić jednorazowo pozostałą kwotę po dwóch latach. Zgodnie z ustawą, nie zapłaci odsetek za ostatni rok. Wystarczy, że wpłaci kapitał na konto kredytodawcy.

Dodatkowo, kredytodawca powinien zwrócić mu proporcjonalnie także inne koszty, które klient poniósł przed spłatą (np. jednorazowo). Przykładem takiego kosztu jest ubezpieczenie kredytu jeżeli zostało opłacone jednorazowo na samym początku. Kredytodawca musi zwrócić jego koszt proporcjonalnie do okresu spłaty. Na wszelkie rozliczenia z klientem bank ma 14 dni.


Kredytodawca może pobrać prowizję od klienta kiedy spłata kredytu przed terminem przypada na okres, w którym stopa oprocentowanie kredytu jest stałe, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dodatkowo prowizja nie może być wyższa niż:
- wysokość odsetek, które klient musiałby zapłacić w okresie od wcześniejszej spłaty do ustalonego w umowie terminu spłaty,
- bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Ostatnia kwestia związana z prowizją jaką może naliczyć kredytodawca. Otóż prowizja za wcześniejszą spłatę:
  • nie może przekraczać 1% spłacanej części kredytu, jeżeli okres pomiędzy rzeczywistą datą spłaty kredytu a terminem wpisanym w umowie przekracza jeden rok.
  • nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kredytu, jeżeli okres pomiędzy rzeczywistą datą spłaty kredytu a terminem wpisanym w umowie nie przekracza jednego roku.
Kredytodawca nie może naliczyć prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu jeżeli dotyczy on:
- spłaty kredytu w ramach rachunku osobistego (ror),
- spłaty w ramach ubezpieczenia zabezpieczającego kredyt (np. od utraty pracy, w przypadku choroby).

 zł
 mce

Zanim udasz się do placówki zapytaj konsultanta czy masz szansę na kredyt

Pożyczka gotówkowa Alior Bank
RRSO: 10.35%
do spłaty: 11064 zł
rata od

461 zł


autor: