Harmonogram spłaty kredytu

Jest to wykaz kwot oraz dat w których należy uiścić ratę kredytu. Harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki dołączany jest zwykle do umowy.

autor: