Ile komornik może zabrać z różnych źródeł dochodu? Limity dla 2019 roku

Zadłużenie Polaków rośnie co niestety przekłada się na liczbę niespłacanych kredytów i pożyczek. W takiej sytuacji do pracy wkracza komornik, który w pierwszym kroku zajmuje dochody. Zgodnie jednak z prawem podczas egzekucji musi pozostawić tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od źródła dochodów (umowa o pracę, 500 plus, renta, emerytura).

Z artykułu dowiesz się:

ile zabiera komornik

Ile komornik może zabrać z pensji?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego równa jest pensji minimalnej, która w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto czyli około 1633 zł netto. Jeżeli ktoś zarabia dokładnie minimalną krajową na umowie o pracę – komornik nie może zająć ani złotówki! Jeżeli dłużnik zarabiaj więcej niż 2250 zł brutto – komornik zabierze różnicę pomiędzy zarobkami a pensją minimalną.

Dodatkowo w takiej sytuacji obowiązują limity zajęć:
50 % - standardowy próg, którego nie może przekroczyć komornik. Oznacza to, że może on zabrać maksymalnie połowę wynagrodzenia. Jak to wygląda w praktyce – kilka przykładów:

Zarobki Komornik zabiera Uwagi
2250 zł brutto 0 zł Musi zostawić na koncie kwotę w wysokości minimalnej krajowej pensji
3500 zł brutto 1250 zł brutto Komornik zajmuje nadwyżkę ponad minimalną krajową (2250 zł brutto)
6000 zł brutto 3000 zł brutto Komornik nie może zająć więcej niż 50% otrzymywanego wynagrodzenia

60% - jest to próg zajęcia przewidziany dla osób z posiadających długi alimentacyjne.

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty?

Od 2019 roku zmieniły się przepisy regulujące wysokość dochodów jakie emerytom i rencistom może zająć komornik. Od tego roku maksymalna kwota zajęcia to 25% jego dochodów. Jednak tutaj także obowiązują kwoty wolne od zajęcia.

Komornik musi zostawić na koncie emeryta lub rencisty:
- 825,00 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ile komornik może zabrać z tytułu umowy zlecenia / dzieło?

Co do zasady w przypadku umów takich jak zlecenie i dzieło komornik może zająć nawet 100% wynagrodzenia. Nowe przepisy pozwalają jednak potraktować te dochody jako zbliżone do dochodów z tytułu umowy o pracę. Muszą być jednak spełnione jednocześnie trzy warunki:
  • dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej są jedynym dochodem dłużnika,
  • umowy podpisywane są z jednym pracodawcą,
  • dłużnik pracuje u jednego pracodawcy od dłuższego czasu.
W takiej sytuacji należy jednak skierować do komornika odpowiednie pismo.

Czy komornik może zabrać środki z 500 plus?

Komornik nie może zająć środków przekazywanych w ramach programu 500+!

Ile komornik może zająć z konta bankowego?

Tutaj potrzebne jest rozróżnienie zajęcia konta bankowego od zajęcia wynagrodzenia.

Zajęcie wynagrodzenia polega na zidentyfikowaniu pracodawcy, który wypłaca wynagrodzenie dłużnikowi. Do pracodawcy kierowane pismo informujące o zajęciu a w kolejnych krokach ustalana jest kwota, którą pracodawca powinien przekazać na konto komornika. Pozostałe środki trafiają do pracownika (dłużnika).

Zajęcie z konta bankowego polega na egzekucji środków, które trafiają bezpośrednio na to konto i nie podlegają wyłączeniom. Dodatkowo tutaj także pojawia się limit wolny od zajęcia. Komornik musi pozostawić na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w 2019 r. wynosi ona 1687,50 zł (75 proc. z 2250 zł). Kwota wolna od zajęcia nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. Im można zabrać wszystkie środki z konta bankowego (poza tymi, które nie podlegają egzekucji – wskazaliśmy je w punkcie dotyczącym 500 plus).

 zł
 mce

Zanim udasz się do placówki zapytaj konsultanta czy masz szansę na kredyt

Pożyczka gotówkowa Alior Bank
RRSO: 10.35%
do spłaty: 11064 zł
rata od

461 zł


autor: