Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Digitalmoney.pl.
2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Formularz kontaktowy - umieszczony w serwisie wniosek elektroniczny pozwalający nawiązać kontakt z wybraną instytucją finansową; formularze kontaktowe osadzone są na stronach instytucji finansowych.
b. Wniosek o produkt - umieszczony w serwisie wniosek o produkt finansowy przy pomocy którego Użytkownik może przesłać do banku dane niezbędne do zawarcia umowy.
c. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych korzystająca z serwisu digitalmoney.pl.
d. Porównywarka finansowa / serwis - oznacza serwis digitalmoney.pl umieszczony pod adresem: http://www.digitalmoney.pl , pozwalający wybrać Użytkownikowi najkorzystniejszy z jego punktu widzenia produkt finansowy.
II. Warunki korzystania z serwisu
1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
2. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które mogą utrudnić pracę serwisu, w szczególności zabronione jest korzystanie z automatów które będą analizowały i pobierały treści opublikowane w Serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu.
4. Informacje publikowane w serwisie nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) i powinny być traktowane jako informacje orientacyjne.
III. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
1. Serwis Digitalmoney.pl nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.
2. Dane wprowadzone do formularzy kontaktowych i wniosków trafiają bezpośrednio do wybranych instytucji finansowych.
3. Serwis odkłada na komputerach Użytkowników niewielkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami "cookies" pozwalające na gromadzenie danych statystycznych.
IV. Obowiązki i odpowiedzialność Digitalmoney.pl
1. Serwis zapewnia użytkownikom bezpłatny dostęp do informacji publikowanych na stronach internetowych.
2. Digitalmoney.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie oferty opublikowanej w Serwisie.
3. Czynności podejmowane przez Administratorów serwisu / osoby dodające treści nie można traktować jako czynności doradczych, w szczególności doradztwa finansowego i ubezpieczeniowego.
4. Treści umieszczone w serwisie pochodzą ze stron internetowych wybranych banków, Serwis nie ponosi za nie odpowiedzialności.
V. Prawa autorskie
1. Wszelkie materiały graficzne (w tym logotypy) zostały wykorzystane w serwisie w celach informacyjnych i należą do poszczególnych instytucji finansowych.
2. Materiały informacyjne zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
VI. Postanowienia końcowe
1. Serwis Didigtalmoney.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.