Koszty kredytu

Na koszt kredytu składają się cztery podstawowe elementy: oprocentowanie, prowizja, ubezpieczenie oraz opłata przygotowawcza.

Oprocentowanie - podawane w skali roku. Stanowi największy udział w całkowitym koszcie kredytu. Oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej.
Prowizja - pobierana jednorazowo w momencie udzielenia kredytu. Koszt ten może być doliczony do wartości kredytu.
Ubezpieczenie (na wypadek śmierci, utraty pracy, choroby itp.) - z reguły nie jest obowiązkowe jednak skorzystanie z ubezpieczenia pozwala obniżyć wymienione wcześniej koszty.
Opłata przygotowawcza - opłata związana z rozpatrzeniem wniosku kredytowego. Opłata pobierana jest bez względu na rodzaj podjętej decyzji. Banki coraz rzadziej sięgają po ten rodzaj kosztu.

autor: