Czym różni się kredyt i pożyczka

Oba pojęcia oznaczają zaciągnięcie długu. Wielu z nas używa ich zamiennie choć od strony formalnej różni je wiele.

Pożyczek może udzielać praktycznie każdy (osoba fizyczna, podmiot gospodarczy). Pożyczający musi być jednak właścicielem kapitału. Działalność kredytowa zarezerwowana jest tylko dla banków (kredytodawca). Bank z kolei pożycza pieniądze, które do niego nie należą (korzysta z pieniędzy swoich klientów).
Kwestie związane z pożyczkami reguluje kodeks cywilny, natomiast umowy kredytowe - prawo bankowe.
Kolejną istotną różnicą jest cel na jaki pożyczamy pieniądze. W przypadku kredytu cel zapisany jest w umowie kredytowej. Kredytobiorca nie może samodzielnie zmienić przeznaczenia pożyczanych środków. W przypadku pożyczki nie ma konieczności definiowania celu.
Koszty - zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, które zapisujemy w umowie kredytu. Pożyczka natomiast może być bezpłatna. Wystarczy, że pożyczający zwróci pożyczoną kwotę.

autor: