Czy dostanę pożyczkę?

Zastanawiasz się jakie masz szanse na kredyt lub pożyczkę? Sprawdź to - rozwiąż prosty test!
Zanim otrzymasz kredyt lub pożyczkę, banki i instytucje pozabankowe dokładnie sprawdzą jakim jesteś kredytobiorcą. Sprawdzenie będzie obejmować:

  • Twoją historię w Biurze Informacji Kredytowej oraz BIG lub KRD,
  • wysokość i źródło dochodów,
  • historię zatrudnienia,
  • wydatki,
  • sytuację rodziną (liczbę osób na utrzymaniu)
  • wiek klienta

Biuro Informacji Kredytowej i inne rejestry

Wszystkie banki są zobowiazane do przekazywania do BIK informacji na temat kredytów jakie zaciągnęli ich klienci. Informacje te obejmują termiowość spłat oraz wyskość i typ zobowiązania. Jeżeli składamy wniosek o kredyt, każdy bank sięga po informacje zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu dowie się czy posiadaliśmy wcześniej jakieś zobowiązania oraz czy były terminowo spłacane. Co ważne - każde zapytanie do BIK o konkretnego klienta jest także rejestrowane i widzą je inne banki.
BIK na podstawie własnego algorytmu nalicza każdemu kredytobiorcy ocenę punktową. Niestety zasady jej przygotowywania są tajemnicą i możemy się tylko domyślać co wpływa na ostateczny wynik. Oto kilka zasad, których warto przestrzegać:
  • Warto dbać o ocenę punktową w BIK i regularnie spłacać swoje zobowiązania. Banki lubią pożyczać pieniądze solidnym klientom.
  • Jezeli zdaży Ci się opóźnienie w spłacie, BIK obniży Ci ocenę punktową przez trzy kolejne lata od momentu jej powstania. Scoring powinien jednak wrócić do normy po tym okresie pod warunkiem, że uregulujemy swoje zobowiązania. Informacje o opóźnieniu będą jednak nadal dostępne. W takiej sytuacji warto wycofać zgodę na przetwarzanie informacji w BIK na temat tego zobowiązania. Po jego wygaśnieciu (spłacie kredytu) nie będą widoczne dla innych banków.

Oprócz BIK bardzo często sprawdzane są inne rejestry pożyczkobiorców. Do Biura Informacji Gospodarczej trafi osoba fizyczna z długiem w wysokości ponad 200 zł (firma z długiem ponad 500 zł). Wcześniej musi jednak otrzymać listem poleconym wezwanie do zwrócenia należności oraz ostrzeżenia, że w przeciwnym wypadku po 30 dniach zostanie wpiasana do BIG.

Dochody oraz ich źródło

W procesie starania się o pożyczkę równie istotna jest wysokość dochodów. Na tej podstawie banki szacują ile maksymalnie mogą pożyczyć wnioskującemu. Analogicznie oceniane jest źródło z jakiego potencjalny pożyczkobiorca je generuje. Zdecydowanie wyżej banki ocenią umowę o pracę na czas nieokreślony lub emeryturę niż umowę najmu czy umowę zlecenie. Wbrew obiegowym opiniom, osoby bezrobotne nie mają szansy na kredyt w banku.

Koszty utrzymania

Dokładnie analizowane są koszty życia oraz inne spłacane obecnie zobowiązania (raty kredytów, karty kredytowe, alimenty). Dodatowo banki proszą o wskazanie liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Każda dodatkowa osoba zmniejsza zdolność kredytową (kwotę, jaką możemy otrzymać).

Wiek klienta

Duży wpływ na ocenę wniosku kredytowego ma wiek klienta. Z reguły największy problem mają najmłodsi i najstarsi wnioskujący. Pierwsi nie są wiarygodnym klientem dla banku. Pożyczkodawcy wychodzą z założenia, że rozpoczynają oni dopiero karierę zawodową, nie posiadają historii kredytowej a podejmowane przez nich decyzje niekoniecznie są trafne. Z kolei w przypadku najstarszych, pożyczkodawcy obawiają się dużego ryzyka zapadnięcia na chorobę, ktora uniemożliwi spłacanie zaciągniętego zobowiązania.