Porównywarka kredytów i pożyczek gotówkowych

Sprawdź porównanie kredytów Wyszukaj najtańszy kredyt lub pożyczkę

Kwota kredytu pytajnik
PLN
Okres kredytowania pytajnik
m-ce
lokalizacja pytajnik


Czym różni się kredyt i pożyczka

Oba pojęcia oznaczają zaciągnięcie długu. Wielu z nas używa ich zamiennie choć od strony formalnej różni je wiele.
Pożyczek może udzielać praktycznie każdy (osoba fizyczna, podmiot gospodarczy). Pożyczający musi być jednak właścicielem kapitału. Działalność kredytowa zarezerwowana jest tylko dla banków (kredytodawca). Bank z kolei pożycza pieniądze, które do niego nie należą (korzysta z pieniędzy swoich klientów).
Kwestie związane z pożyczkami reguluje kodeks cywilny, natomiast umowy kredytowe - prawo bankowe.
Kolejną istotną różnicą jest cel na jaki pożyczamy pieniądze. W przypadku kredytu cel zapisany jest w umowie kredytowej. Kredytobiorca nie może samodzielnie zmienić przeznaczenia pożyczanych środków. W przypadku pożyczki nie ma konieczności definiowania celu.
Koszty - zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, które zapisujemy w umowie kredytu. Pożyczka natomiast może być bezpłatna. Wystarczy, że pożyczający zwróci pożyczoną kwotę.

Koszty kredytu

Na koszt kredytu składają się cztery podstawowe elementy: oprocentowanie, prowizja, ubezpieczenie oraz opłata przygotowawcza.
Oprocentowanie - podawane w skali roku. Stanowi największy udział w całkowitym koszcie kredytu. Oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej.
Prowizja - pobierana jednorazowo w momencie udzielenia kredytu. Koszt ten może być doliczony do wartości kredytu.
Ubezpieczenie (na wypadek śmierci, utraty pracy, choroby itp.) - z reguły nie jest obowiązkowe jednak skorzystanie z ubezpieczenia pozwala obniżyć wymienione wcześniej koszty.
Opłata przygotowawcza - opłata związana z rozpatrzeniem wniosku kredytowego. Opłata pobierana jest bez względu na rodzaj podjętej decyzji. Banki coraz rzadziej sięgają po ten rodzaj kosztu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie (RRSO)

RRSO to określony ustawowo wskaźnik, który pozwala ocenić kredyt i porównać jego koszt z innymi ofertami. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia koszty odsetek, opłatę przygotowawczą oraz dodatkowe opłaty. Oprócz tego wskaźnik bierze pod uwagę wartości przepływów finansowych w czasie.
Banki zobowiązane są to rzetelnego informowania o oferowanych produktach kredytowych. W każdej reklamie kredytu gotówkowego i pożyczki musi być umieszczona informacja o wysokości RRSO.
Niestety większość klientów skupia się na porównywaniu wysokości rat pomijając RRSO, ponieważ nie wie jak go interpretować. Zasada jest jednak jedna: im niższa wartość RRSO tym kredyt tańszy.

Raty równe i malejące

Wartość rat równych jest stała w całym okresie spłaty kredytu. Na kwotę tą składa się kapitał oraz odsetki. Pożyczający w pierwszej fazie spłaca więcej odsetek niż kapitału.
W przypadku rat malejących w pierwszej fazie spłacamy więcej kapitału niż odsetek. Dzięki temu koszty kredytu są mniejsze i finalnie obsługa pożyczonych środków jest tańsza. Niestety na początku spłaty, wysokość rat malejących jest wyższa niż w przypadku rat równych, z tego powodu wielu kredytobiorców wybiera jednak raty równe.
Raty malejące są korzystniejsze dla pożyczającego, raty równe zaś dla instytucji finansowej.

Harmonogram spłaty kredytu

Jest to wykaz kwot oraz dat w których należy uiścić ratę kredytu. Harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki dołączany jest zwykle do umowy.

Zdolność kredytowe

Określana jest jako zdolność pożyczającego do spłaty zaciągniętego zobowiązania w określonym czasie (wraz z ustalonymi odsetkami).
Ustalając zdolność kredytową banki biorą pod uwagę wiele czynników: wysokość osiąganych dochodów, wysokość spłacanych rat kredytów i pożyczek, wiek, liczbę członków rodziny, status majątkowy oraz stan posiadania, dotychczasową historię kredytową (terminowość spłat kredytów).

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją gromadzącą i udostępniającą informacje dotyczące historii kredytowej klientów banków oraz Kas Oszczędnościowo - Kredytowych (SKOK'ów).
Do BIK trafiają informacje odnośnie zaciągniętych kredytów, pożyczek, kart kredytowych oraz limitów debetowych z których korzysta klient. Co ważne, instytucja ta agreguje zarówno informacje pozytywne (terminowe spłaty), jak i negatywne (opóźnienia i zaległości). Na podstawie danych gromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej instytucje finansowe podejmują decyzje o możliwości przyznania kredytu. Z tego powodu warto dbać o własną historię kredytową.Geoporównywarka - ranking kredytów w Twojej okolicy

O nas  |  Kontakt  |  Regulamin  |  Dla Webmasterów  |    Mapa strony|    Polityka cookies|   Dodaj biuro